Ideą powstania „Officyny kulturalnej” była chęć wdrażania przez jej założycielkę, Elżbietę Zitans, kreatywności i twórczego potencjału we wszystkie obszary ludzkiej działalności – od sztuki po biznes. W szeroki zakres usług firmy wchodzą: platforma kreatywnej komunikacji światów kultury i biznesu, w ramach której powstają niestandardowe pomysły marketingowe, innowacyjne strategie biznesowe oraz kampanie reklamowe; przygotowanie i realizacja wydarzeń kulturalnych i biznesowych; działalność edukacyjna (organizacja warsztatów artystycznych i projektów edukacyjnych); produkcja muzyczna (komponowanie i realizacja muzyki autorskiej oraz komercyjnej); impresariat kulturalny (zrzeszanie artystów z różnych obszarów sztuki oraz wsparcie przemysłu kreatywnego). – Stymulujemy rozwój działalności artystycznej poprzez współpracę z szeroko pojętym przemysłem kreatywnym, zaś poprzez edukacją artystyczną odkrywamy twórczy potencjał w ludziach, a także sami aktywnie uczestniczymy w tworzeniu sztuki – mówi o działalności „Officyny…” pani Elżbieta.